top of page

ALİ KAZIM AKDAĞ

İKİ TELLİ SAZ (RUZBA) METODU YAYIMLANDI
METOT TÜM DİJİTAL PLATFORMLARDA 

    Ruzba; tezenesiz çalış tekniği ile icra edilen, melodi ve eşlik birlikteliği ile özel bir çalış üslubuna sahip, Anadolu’nun kadim iki telli sazlarından biridir. Metotta eşlik ve melodi seslerinin birlikte kullanılmasıyla oluşan çalgıya özgü icra kalıpları, melodi paterni olarak isimlendirilmiş ve öğretim stratejisi bu yapı üzerine kurgulanmıştır. Metodun hedef kitlesi; temel mekanik beceri seviyesini tamamlamış, bağlama çalmayı bilen, tezenesiz çalış tekniğine yeni başlayacak icracılar ve  tezenesiz çalış tekniğini bilip iki telli sazın icra üslubunu öğrenmek isteyen icracılardır. Metot, tezenesiz çalış tekniğinin başlangıç düzeyinden ileri icra seviyesine kadar iki telli saz ile uygulamalı olarak öğrenilmesine olanak sunmaktadır. Ders kitabı formatında hazırlanan metotta işlenen konular; grafikler, şemalar, fotoğraflar, konu anlatımları, örnek uygulamalar, bilgi notları ve konular arası ilişkilendirmelerle desteklenerek kolaydan zora doğru sıralanmıştır.

"IĞDIR'IN AL ALMASI"
SİNGLE TÜM DİJİTAL PLATFORMLARDA YAYINDA

KAPAK-Ali Kazım Akdağ-Iğdır'ın al alması.jpg

     Bağlamanın en eski ve kadim türlerinden olan iki telli saz "ruzba" ile icra edilen eserde bağlama ailesiyle kimi zaman yapılan minimal çoksesli eşlikler ruzbanın solistliğine eşlik ediyor. İki telli saz icrasına dair eserlerden oluşan bir icra projesinin ikinci eseri olarak yayınlanan "Iğdır'ın Al Alması" tüm dijital platformlarda...

"KIRKLAR SEMAHI"
SİNGLE TÜM DİJİTAL PLATFORMLARDA YAYINDA

ALİ KAZIM AKDAĞ-Kırklar semahı- KAPAK.jpg

     Bağlamanın en eski ve kadim türlerinden olan iki telli saz "ruzba" ile icra edilen eserde bağlama ailesiyle kimi zaman yapılan minimal çoksesli eşlikler ruzbanın solistliğine eşlik ediyor. İki telli saz icrasına dair eserlerden oluşan bir icra projesinin ilk eseri olarak yayınlanan "Kırklar Semahı" tüm dijital platformlarda...

              "SERÜVEN"

ALBÜM TÜM DİJİTAL PLATFORMLARDA YAYINDA

1- DERUN

2-ELE MELE

3-KALBEN

4-İZ

5-HİCRAN

6-PERVANENİN DANSI

     Duygularımı ve müziğe bakış açımı ifade etmeye çalıştığım albümüm, benim müzik serüvenimi temsil ediyor. Beş beste ve bir düzenleme ile bu serüveni anlatmaya çalıştım. Sanata dair arayış belki de sanatla uğraşmanın en güzel yanıdır. Müzikal açıdan bakıldığında ise bağlama ailesi kullanılarak farklı bir bakış açısıyla müzik yaratma çabası, albümün genel yaklaşımı olarak söylenebilir. 

     Umarım benim serüvenim estetik algıda ortaklaştığımız nice güzel insana ulaşır ve onların hayat serüvenlerine duygu olarak bir katkı sağlar. 

BAĞLAMA & GİTAR DUO

DUO'NUN "FREZ" İSİMLİ ALBÜMÜ MÜZİK MARKETLERDE

   Firez, buğdayın ilk filizlendiği anı veya ekin biçildikten sonra toprakta kendiliğinden filizlenen bitkileri tanımlamak için Anadolu halkları tarafından kullanılan halk ağzı bir terimdir. Ali Kazım Akdağ ve Efgan Rende tarafından kurulan Bağlama & Gitar Duo'nun repertuvarında Anadolu'da var olan müzikal öğelerin yanı sıra dünyanın başka bölgelerinde yer alan müzikal üretimler de yer almaktadır. Albüm 2015 yılında yayımlanmıştır.

BAĞLAMA METODU -1
3. BASIMI PAN YAYINEVİ TARAFINDAN YAYIMLANDI

   "Bağlama Metodu -I-" yaygın eğitim kurumlarının ihtiyaçlarına yönelik olarak çalgı eğitimi süresince karşılaşılması muhtemel sorunlar göz önünde bulundurularak tasarlanmış, problemli konulardan seviyeye uygun olanlar ele alınmış ve sorunların çözümü noktasında çeşitli yaklaşımlar ortaya konulmuştur. Metotta çalgıya özgü özel terim ve işaretler hariç tüm konular uluslar arası müzik yazı dili göz önünde bulundurularak kaleme alınmıştır.

Güncel haberler için kaydolun.

bottom of page