ALİ KAZIM AKDAĞ

Musician. Bağlama player. Composer
My new video

BAĞLAMA & GİTAR DUO

DUO'NUN "FREZ" İSİMLİ ALBÜMÜ MÜZİK MARKETLERDE

   Firez, buğdayın ilk filizlendiği anı veya ekin biçildikten sonra toprakta kendiliğinden filizlenen bitkileri tanımlamak için Anadolu halkları tarafından kullanılan halk ağzı bir terimdir. Ali Kazım Akdağ ve Efgan Rende tarafından kurulan Bağlama & Gitar Duo'nun repertuvarında Anadolu'da var olan müzikal öğelerin yanı sıra dünyanın başka bölgelerinde yer alan müzikal üretimler de yer almaktadır. Albüm 2015 yılında yayımlanmıştır.

BAĞLAMA METODU -1

2. BASIMI PAN YAYINEVİ TARAFINDAN YAYIMLANDI

   "Bağlama Metodu -I-" yaygın eğitim kurumlarının ihtiyaçlarına yönelik olarak çalgı eğitimi süresince karşılaşılması muhtemel sorunlar göz önünde bulundurularak tasarlanmış, problemli konulardan seviyeye uygun olanlar ele alınmış ve sorunların çözümü noktasında çeşitli yaklaşımlar ortaya konulmuştur. Metotta çalgıya özgü özel terim ve işaretler hariç tüm konular uluslar arası müzik yazı dili göz önünde bulundurularak kaleme alınmıştır.

© 2016 by ALİ KAZIM AKDAĞ