ALİ KAZIM AKDAĞ

              "SERÜVEN"

ALBÜM TÜM DİJİTAL PLATFORMLARDA YAYINDA

1- DERUN

2-ELE MELE

3-KALBEN

4-İZ

5-HİCRAN

6-PERVANENİN DANSI

     Duygularımı ve müziğe bakış açımı ifade etmeye çalıştığım albümüm, benim müzik serüvenimi temsil ediyor. Beş beste ve bir düzenleme ile bu serüveni anlatmaya çalıştım. Sanata dair arayış belki de sanatla uğraşmanın en güzel yanıdır. Müzikal açıdan bakıldığında ise bağlama ailesi kullanılarak farklı bir bakış açısıyla müzik yaratma çabası, albümün genel yaklaşımı olarak söylenebilir. 

     Umarım benim serüvenim estetik algıda ortaklaştığımız nice güzel insana ulaşır ve onların hayat serüvenlerine duygu olarak bir katkı sağlar. 

BAĞLAMA & GİTAR DUO

DUO'NUN "FREZ" İSİMLİ ALBÜMÜ MÜZİK MARKETLERDE

   Firez, buğdayın ilk filizlendiği anı veya ekin biçildikten sonra toprakta kendiliğinden filizlenen bitkileri tanımlamak için Anadolu halkları tarafından kullanılan halk ağzı bir terimdir. Ali Kazım Akdağ ve Efgan Rende tarafından kurulan Bağlama & Gitar Duo'nun repertuvarında Anadolu'da var olan müzikal öğelerin yanı sıra dünyanın başka bölgelerinde yer alan müzikal üretimler de yer almaktadır. Albüm 2015 yılında yayımlanmıştır.

BAĞLAMA METODU -1

2. BASIMI PAN YAYINEVİ TARAFINDAN YAYIMLANDI

   "Bağlama Metodu -I-" yaygın eğitim kurumlarının ihtiyaçlarına yönelik olarak çalgı eğitimi süresince karşılaşılması muhtemel sorunlar göz önünde bulundurularak tasarlanmış, problemli konulardan seviyeye uygun olanlar ele alınmış ve sorunların çözümü noktasında çeşitli yaklaşımlar ortaya konulmuştur. Metotta çalgıya özgü özel terim ve işaretler hariç tüm konular uluslar arası müzik yazı dili göz önünde bulundurularak kaleme alınmıştır.

Güncel haberler için kaydolun.